1. Anasayfa
  2. Analizler
  3. Eğitimi Etkileyen Faktörler-1
Eğitimi Etkileyen Faktörler-1

Eğitimi Etkileyen Faktörler-1

Bu çalışmada herhangi bir öğrencinin eğitim hayatını etkileyen faktörler bir bütün olarak ele alınıp sınıflandırılmıştır. Çalışmadaki ilişki ağları gruplandırılmış numaralandırma yöntemiyle kodlanmış olup ayrıca bir harita şeklinde de düzenlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya ilişkin görseller ilerleyen süreçte ek olarak paylaşılacaktır. Varlık Lisesi bünyesinde geliştirilen Varlık Akademi Programı'nda kullanılan veriler arasındaki etkileşim değerleri, analizin değerlendirilmesine ilişkin belirli yönlendirmeler içerebileceği kaygısıyla kasıtlı olarak belirtilmemiştir. 

Çalışmadaki tüm başlıklar sitenin Metin bölümünde ayrıca işlenecek ve işlenen her bir başlık bu sayfada link olarak belirtilecektir...

Eleştiri, katkı ve önerilerinizi yorum bölümünden ya da e-posta adresimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz...
 
1. OKUL İÇİ FAKTÖRLER

1.1. EĞİTSEL FAKTÖRLER

1.1.1. AMAÇ

1.1.1.1. İLKELER

1.1.1.1.1. AKILCILIK

1.1.1.1.2. GERÇEKÇİLİK

1.1.1.2. BAĞLILIK

1.1.2. İÇERİK

1.1.2.1. PROGRAM

1.1.2.1.1. DÜZENLEME

1.1.2.1.1.1. BÜTÜNLÜK

1.1.2.1.1.2. UYUM

1.1.2.1.2. UYGULAMA

1.1.2.1.2.1. SÜREKLİLİK

1.1.2.1.2.2. ESNEKLİK

1.1.2.1.3. GELİŞTİRME

1.1.2.1.3.1. UYGULAMA DÖNÜTLERİ

1.1.2.1.3.1.1. DEĞERLENDİRME

1.1.2.1.3.1.2. YENİDEN YAPILANDIRMA

1.1.2.1.3.2. İÇERİK TAKİBİ

1.1.2.1.3.2.1. DÜZELTME

1.1.2.1.3.2.2. GÜNCELLEME

1.1.2.1.3.2.3. GELİŞTİRME

1.1.2.2. MATERYALLER

1.1.2.2.1. HAZIRLAMA

1.1.2.2.2. KULLANMA

1.1.2.2.3. ZENGİNLEŞTİRME

1.1.2.2.4. GELİŞTİRME

1.1.3. YÖNTEM

1.1.3.1. YAKLAŞIM

1.1.3.1.1. GENEL YAKLAŞIM BİRLİĞİ

1.1.3.1.2. ÖZEL YAKLAŞIM ÇEŞİTLİLİĞİ

1.1.3.2. YÖNETMELİK

1.1.3.2.1. AÇIKLIK

1.1.3.2.2. ANLAŞILIRLIK

1.1.3.2.3. TUTARLILIK

1.1.3.2.4. UYGUNLUK

1.1.3.2.5. GÜNCELLİK

1.1.3.3. PLANLAMA

1.1.3.3.1. UYGULANABİLİRLİK

1.1.3.3.2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1.1.3.3.3. GELİŞTİRİLEBİLİRLİK

1.1.3.4. KOORDİNASYON

1.1.3.4.1. KAYIT KABUL

1.1.3.4.1.1. GRUPLARIN KURULUŞU

1.1.3.4.1.1.1. ÖNGÖRÜLEN PEDAGOJİK HOMOJENLİK

1.1.3.4.1.1.2. ÖNGÖRÜLEN SOSYAL UYUM

1.1.3.4.1.2. GRUPLARIN DÖNÜŞÜMÜ

1.1.3.4.1.2.1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1.1.3.4.1.2.2. ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMELERİ

1.1.3.4.2. DİSİPLİN

1.1.3.4.2.1. KURALLAR

1.1.3.4.2.1.1. ÜRETİM

1.1.3.4.2.1.1.1. İLKELERE DAYALI KURALLAR

1.1.3.4.2.1.1.2. BİRLİKTE UZLAŞILAN KURALLAR

1.1.3.4.2.1.2. BİLDİRİM

1.1.3.4.2.1.2.1. ÖN BİLDİRİMLER

1.1.3.4.2.1.2.1.1. BASILI MATERYALLER

1.1.3.4.2.1.2.1.2. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

1.1.3.4.2.1.2.2. İSTİŞARE TOPLANTILARI

1.1.3.4.2.1.3. EĞİTİM

1.1.3.4.2.1.3.1. KONFERANSLAR

1.1.3.4.2.1.3.2. ETKİNLİKLER

1.1.3.4.2.2. DENETİM

1.1.3.4.2.2.1. TESPİT

1.1.3.4.2.2.2. KOORDİNASYON

1.1.3.4.2.2.3. MÜDAHALE

1.1.3.4.3. ÖĞRENME DESTEKLERİ

1.1.3.4.3.1. ÖĞRENCİ DESTEKLERİ

1.1.3.4.3.1.1. ÖDEV ORGANİZASYONU

1.1.3.4.3.1.2. VERİ TAKİBİ

1.1.3.4.3.1.3. DANIŞMANLIK

1.1.3.4.3.1.3.1. GENEL REHBERLİK

1.1.3.4.3.1.3.2. GRUP REHBERLİĞİ

1.1.3.4.3.1.3.3. BİREYSEL REHBERLİK

1.1.3.4.3.1.3.4. ETKİNLİK REHBERLİĞİ

1.1.3.4.3.2. VELİ DESTEKLERİ

1.1.3.4.3.2.1. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

1.1.3.4.3.2.2. İSTİŞARE KURULLARI

1.1.3.4.3.2.3. DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER

1.1.3.5. YÖNETİM

1.1.3.5.1. YÖNETİCİ NİTELİĞİ

1.1.3.5.1.1. ENTELEKTÜEL DONANIM

1.1.3.5.1.2. ENTELEKTÜEL DUYARLILIK

1.1.3.5.1.3. MESLEKİ DENEYİM

1.1.3.5.2. YÖNETİCİ-YÖNETİLEN İLİŞKİSİ

1.1.3.5.2.1. GÖREVLENDİRME / GÖREV ALMA

1.1.3.5.2.2. GÖREV DAĞILIMININ İŞLEVSELLİĞİ

1.1.3.5.2.3. İŞ TAKİBİ / İŞ YAPIMI

1.1.3.5.2.4. BİLGİ AKIŞI

1.1.3.6. ÖĞRETMEN KADROSU

1.1.3.6.1. KOORDİNASYON

1.1.3.6.1.1. İŞE ALIM KRİTERLERİ

1.1.3.6.1.2. GÖREVLENDİRME

1.1.3.6.1.3. YETKİLENDİRME

1.1.3.6.2. BİREYSEL NİTELİK

1.1.3.6.2.1. MESLEKİ MOTİVASYON

1.1.3.6.2.1.1. KARARLILIK

1.1.3.6.2.1.1.1. EĞİTİLEBİLİRLİK ALGISI

1.1.3.6.2.1.2. AÇIKLIK

1.1.3.6.2.1.2.1. ENTELEKTÜEL İŞTAH

1.1.3.6.2.1.2.2. ENTELEKTÜEL İLGİ

1.1.3.6.2.1.2.3. ENTELEKTÜEL MERAK

1.1.3.6.2.1.2.4. ENTELEKTÜEL MEŞGALE

1.1.3.6.2.2. MESLEKİ TEMSİLİYET

1.1.3.6.2.2.1. MESLEKİ AİDİYET

1.1.3.6.2.2.2. MESLEKİ DUYARLILIK

1.1.3.6.2.2.3. MESLEKİ SORUMLULUK

1.1.3.6.2.3. MESLEKİ YETERLİLİK

1.1.3.6.2.3.1. UZMANLIK

1.1.3.6.2.3.2. ENTELEKTÜEL DONANIM

1.1.3.6.2.3.3. İSTİŞARE YAPILARINA KATILIM

1.1.3.6.2.3.4. DENEYİM

1.1.3.6.3. İLETİŞİM KANALLARI

1.1.3.6.3.1. TOPLANTILAR

1.1.3.6.3.1.1. KURULLAR

1.1.3.6.3.1.2. GÖRÜŞMELER

1.1.3.6.3.2. DOĞRUDAN İLETİŞİM

1.1.3.6.3.2.1. ORTAK ÇALIŞMALAR

1.1.3.6.3.2.2. GÖRÜŞMELER

1.1.3.6.4. NİCEL FAKTÖRLER

1.1.3.6.4.1. DENEYİM DAĞILIMI

1.1.3.6.4.2. YAŞ DAĞILIMI

1.1.3.6.4.3. CİNSİYET DAĞILIMI

1.1.4. ZAMAN

1.1.4.1. GÜNLÜK YÖNETİM

1.1.4.1.1. DERS ZAMANLARI VE SÜRELERİ

1.1.4.1.2. TENEFFÜS ZAMANLARI VE SÜRELERİ

1.1.4.1.3. ÖĞLE ARASI ZAMANI VE SÜRESİ

1.1.4.2. HAFTALIK YÖNETİM

1.1.4.2.1. TOPLANTI ZAMANLARI VE SÜRELERİ

1.1.4.2.2. ETKİNLİK ZAMANLARI VE SÜRELERİ

1.1.4.2.3. TOPLAM DERS SÜRESİ

1.1.4.3. YILLIK YÖNETİM

1.1.4.3.1. TOPLANTI ÇEŞİTLERİ VE PERİYOTLARI

1.1.4.3.2. ETKİNLİK ÇEŞİTLERİ VE PERİYOTLARI

1.1.4.3.3. ARA TATİL ZAMANI VE SÜRESİ

1.1.4.3.4. RESMİ TATİL ZAMANLARI VE SÜRELERİ

1.1.4.4. OKULA ULAŞIM SÜRESİ

1.1.4.4.1. ULAŞIM SEÇENEKLERİ

1.1.4.4.2. ULAŞIM KOORDİNASYONU

1.1.5. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

1.1.5.1. SINAVLAR

1.1.5.1.1. İÇERİĞE UYGUNLUK

1.1.5.1.2. ÖĞRENME TAMAMLAYICILIĞI

1.1.5.1.3. TUTARLILIK

1.1.5.1.4. DENETLENEBİLİRLİK

1.1.5.2. DÖNÜTLER

1.1.5.2.1. ŞEFFAFLIK

1.1.5.2.1.1. GÖSTERME

1.1.5.2.1.2. AÇIKLAMA

1.1.5.2.2. BİREYSELLİK

1.1.5.2.2.1. TESPİT

1.1.5.2.2.2. TEŞHİS

1.1.5.2.2.3. TEDAVİ

1.1.6. MEKÂN

1.1.6.1. GÜVENLİK

1.1.6.1.1. GÖZETİM

1.1.6.1.1.1. OKUL ÇEVRESİNİN GÖZETİMİ

1.1.6.1.1.2. OKUL İÇİ ALANLARIN GÖZETİMİ

1.1.6.1.2. KONTROL

1.1.6.1.2.1. ZİYARETÇİ KONTROLÜ

1.1.6.1.2.2. ÖĞRENCİ KONTROLÜ

1.1.6.1.2.3. ÖĞRETMEN KONTROLÜ

1.1.6.1.2.4. PERSONEL KONTROLÜ

1.1.6.1.3. ACİL DURUM TATBİKATLARI

1.1.6.2. YETERLİLİK

1.1.6.2.1. KONTENJANA UYGUN MİMARİ

1.1.6.2.2. PROGRAMA UYGUN MİMARİ

1.1.6.3. KULLANIM

1.1.6.3.1. KULLANIM EĞİTİMİ

1.1.6.3.2. KULLANIM TEŞVİKİ

1.1.6.3.3. KULLANIM DENETİMİ

1.2. DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLER

1.2.1. EĞİTİM DIŞI PERSONEL

1.2.1.1. YETERLİLİK

1.2.1.2. NİTELİK

1.2.1.3. UYUM

1.2.2. KURUMSAL İLİŞKİLER

1.2.2.1. YETKİLİ RESMİ KURUMLAR

1.2.2.1.1. UZMAN DESTEĞİ

1.2.2.1.2. MATERYAL DESTEĞİ

1.2.2.1.3. DENETİM DESTEĞİ

1.2.2.1.4. İŞBİRLİĞİ

1.2.2.2. ÖĞRENCİ KONSEYİ

1.2.2.2.1. YÖNETSEL KATILIM

1.2.2.2.2. BİLGİLENDİRME

1.2.2.2.3. YETKİLENDİRME

1.2.2.2.4. OKUL TEMSİLİYETİ

1.2.2.2.5. KISMÎ ÖZERKLİK

1.2.2.3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

1.2.2.3.1. ORTAK FAALİYETLER

1.2.2.3.2. YARDIMLAR

1.2.2.4. VELİ KONSEYİ

1.2.2.4.1. BİLGİLENDİRME

1.2.2.4.2. YETKİLENDİRME

1.2.2.4.3. DAYANIŞMA

1.2.2.5. DİĞER OKULLAR

1.2.2.5.1. DAYANIŞMA

1.2.2.5.2. DENEYİM PAYLAŞIMI

1.2.2.5.3. ORTAK FAALİYETLER
 

Yorum Yazın

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın.