1. Anasayfa
  2. Analizler
  3. Öğretmen | Günlük Çalışma Kılavuzu
Öğretmen | Günlük Çalışma Kılavuzu

Öğretmen | Günlük Çalışma Kılavuzu

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörü
Bu metin, bir öğretmenin okul içindeki günlük çalışmasına ilişkin temel sorumluluklarına işaret eden bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Metinde herhangi bir öğretmenin, herhangi bir mesai günündeki sorumlulukları üzerine odaklanılmış olup, özel görevlere ilişkin ayrıntılara yer verilmemiştir. Kılavuz bu şekliyle 6 temel başlık altında toplam 50 maddeden oluşmakta olup, kılavuzda kullanılan dil sorumluluk alanlarına ilişkin konuların bildirimi şeklindedir.
 
BİR ÇALIŞAN OLARAK
1. Giyim ve fiziğe gösterilen özen
2. Mesai saatlerine ilişkin dakiklik
3. Okul çalışmalarına etkin katılım

DERS İŞLERKEN  
4. Ders öncesinde derslikteki hazırlıkların kontrolü
5. Dersliğe girdikten sonra sınıf durumunun kontrolü 
6. Öğrencilerin derse hazırlanmasını sağlama
7. Gürültü seviyesini kabul edilebilir düzeye çekme 
8. Öğrencilerin oturma yerlerini gözden geçirme
9. Sınıfa hitap etmeden önce tam sessizliği sağlama
10. Yoklama öncesinde öğrencileri selamlama
11. Yoklamayı alma
12. İlk beş dakika içinde derse başlama
13. Sunumu ders saatine göre verimli bir şekilde gerçekleştirme
14. Sunum esnasında ara verme
15. Öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini örgütleme
16. Not almayı kolaylaştıracak aralar verme
17. Tahtayı ve eğitim materyallerini verimli kullanma
18. Sunumu açık bir şekilde bitirme

ETKİNLİK YÖNETİRKEN
19. Teşvik edici bir başlangıç yapma
20. Etkinliği öngörülen izlek doğrultusunda yürütme
21. Görüş ve önerilerin alınmasında talep sırasını gözetme
22. Görüş ve önerilere ilişkin zamanı adil yönetme
23. Öğrencilerin birbirlerine nazik bir şekilde eşlik etmesini sağlama
24. Etkinliği, amaç, önem ve kazanımlarını belirterek bitirme

EKİP ÇALIŞMALARI YÖNETİRKEN
25. Çalışma öncesinde göreve ilişkin yönergeyi bildirme ve açıklama
26. Ekiplerdeki öğrencilerin dağılımı koordine etme
27. Görevi gerçekleştirme süresini belirtme
28. Ekiplerdeki ön hazırlıkları kontrol etme
29. Tüm ekiplere eşlik etme
30. Ekipler arasındaki geçişleri yönetme
31. Görevin ne ölçüde tamamlandığını kontrol etme
32. Görev esnasında yapılan hatalara ilişkin açıklamalar yapma, yönlendirme
33. Bir ekibi değerlendirme esnasında tüm öğrencileri takip etme
34. Çalışmayı yönergeye uygun şekilde bitirme
35. Çalışma bitiminde alanın ilk haline getirilmesini sağlama

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI YÖNETİRKEN
36. Güvenlik talimatlarını her defasında yeniden açıklama 
37. Deneyde kullanılacak araç-gereç ve cihazların hazırlığını önceden yapma
38. Öğrencilerin giyimini laboratuvar gerekliliklerine göre denetleme
39. Araç, gereç ve cihazların kullanımını göstererek açıklama  
40. Öğrencilerin araç, gereç ve cihazları düzenleyişini kontrol etme
41. Güvenlik sorunu yaşandığında derhal prosedürü takip etme
42. Öğrencilerin her tür fiziksel dolaşımını titiz bir şekilde kontrol etme
43. Deney bitiminde, temizlik, kontrol ve düzen için gerekli işlemleri yapma

DERSİ BİTİRİRKEN  
44. Dersi bitirme işlemlerine birkaç dakika önceden başlama
45. Bir sonraki ders için gerekli talimatları verme
46. Sınıfın fiziksel durumunu yeniden kontrol etme
47. Öğrencilere izin vermede prosedüre uygun davranma 
48. Ders süresine aşmadan teneffüs zamanlarına tam saygı gösterme
49. Derslikten çıkışları sakin ve düzenli bir şekilde organize etme
50. Son ders bitiminde sınıftan en son ayrılarak görevlileri bilgilendirme

Yorum Yazın

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın.