1. Anasayfa
  2. VAP Nedir?
  3. VAP'ın Varoluş Öyküsü
VAP'ın Varoluş Öyküsü

VAP'ın Varoluş Öyküsü

VAP'ın varoluş öyküsü, üniversite hayatlarının bitimi sonrasında yaşamlarını dershane sektörü içinde öğretmenlik yaparak geçirmekte olan iki arkadaşın 10 yılı aşkın iş deneyimleri boyunca eğitim sektörüne ilişkin giderek sıklaşmaya başlayan sohbetleriyle başlar.

Kasım 2010 |  Bir Sohbet Konusu Olarak Varlık

Söz konusu iki ismin yanı sıra bir başka eğitmen ve bir de felsefe eğitimi almış bir gazetecinin bulunduğu böyle bir sohbet 2010 yılı Kasım ayında da yapılır. Öncelikle bir eğitim kurumunun nasıl olması gerektiği üzerine öne sürülen fikirlerle yürümekte olan bu sohbet, bir süre sonrasında bir eğitim kurumunun nasıl var edilebileceği üzerine bir takım önerilerin tartışılmaya başlamasına dönüşür.

Bu sohbetin birinci kısmı eğitimin felsefenin bir ürünü olduğu yönündeki çıkarımla ikinci kısmı ise söz konusu dört kişinin bizzat kendi olanaklarıyla (ya da başka bir ifadeyle olanaksızlıklarına rağmen) bir eğitim kurumunu, felsefe kökenli bir eğitim kurumunu var edebileceği yönündeki kararlılıkla sonlanır.

Sohbetin üçüncü kısmında ise kurumun ismi ve başat sloganı ele alınır ve bu yönde de bir karar alınır: kurumun ismi ve sloganı bu sohbette yer alan ve günümüzde Özel Varlık Anadolu Lisesi müdürü olan Hatice Bilge Coşkun-Apaydın tarafından belirlenir: felsefenin en başat kavramı olan Varlık. Ve bu Varlık’ı var kılabilmek için belirlenen slogan da “varım” demek için... Kurum logosunun çizimi de bir diğer kurucumuz Ünal Emre Çiftçi tarafından bu sohbeti takip eden günlerde çizilir.

Söz konusu sohbette Varlık Eğitim Kurumlarının öncelikle bir etüt merkezi olarak faaliyetlere başlaması ve gerekli ekonomik olanaklara ulaşıldığı an önce bir dershane sonrasında da bir özel okula dönüşmesi planlanır. Özel okul olma süreci de öncelikle bir özel lise ve sonrasında kademe kademe var edilecek şekilde özel ortaokul, özel ilkokul ve özel anaokulu şeklinde sıralanır. Bu planlamada bir özel okul olmanın ilk aşaması olan özel lise faaliyetlerine başlanması için yaklaşık 13-14 yıllık bir süreç öngörülür. Yani ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu ilk büyük aşamaya ulaşılabileceği hesaplanır.

Bununla birlikte söz konusu bu plandaki pek çok şey daha ilk aşamada farklı bir şekilde yürümüştür. İlk olarak bir etüt merkezi olarak faaliyetlere başlama kararı, yasal prosedürlerin incelenmesi ve ekonomik gerekliliklerin karşılaştırılması sonunda rafa kaldırılmış ve derhal bir dershane olarak faaliyetlere başlanması yönünde hareket edilmiştir. Bir dershane olarak faaliyetlere başlanmasının dördüncü yılında ise ilgili yasal değişimler doğrultusunda bir temel lise olarak faaliyetlere devam edilmiş ve ilgili dönüşüm programı tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bir özel lise olarak Varlık Lisesi var edilmiştir. Bu şekilde ilk aşamada öngörülenden beş yıl öncesinde felsefe kökenli bir eğitim kurumunu var etme noktasında ilk büyük adım tamamlanmıştır.

Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması ve yaygınlaştırılması adına var edilen Varlık Eğitim Kurumları, içinde bulunduğu aşamada sadece bir özel lise olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tam bir özel okul olma noktasında mevcut özel lise faaliyetlerini ilerleyen yıllarda özel ortaokul, özel ilkokul ve özel anaokulu kademeleriyle de tamamlayacak olan Varlık Eğitim Kurumları bir sohbet konusu olduğu andan itibaren daima tüm kademelerde yalnızca tek şube olarak çalışma ve asla şubeler halinde ticarileşmeme kararıyla yola çıkmıştır.

10 Mayıs 2011 |  Bir Girişim Olarak Varlık

Varlık Eğitim Kurumları 2010 Kasım ayındaki sohbet sonrasında 10 Mayıs 2011 tarihinde eş haklara sahip üç ortak tarafından kurulur. Sohbette gazeteci olan dördüncü kişi ilk yılda projeye olan desteğini dışardan sürdürür. Bununla birlikte ortaklardan birisi kuruluşu takip eden birkaç ay sonrasında ayrılma kararı alır ve diğer ortaklarla birlikte uzlaşım içinde ayrışma işlemleri gerçekleştirilir.

Varlık Eğitim Kurumları ilk faaliyetlerine 2011-2012 eğitim öğretim yılında bir dershane olarak başlar. Ankara Bahçelievler semtindeki küçük bir yerleşkede özel eğitim sektörü içindeki yerini alan Varlık Dershanesi, ilk yılında yaklaşık 40 öğrenciye hizmet verirken, dördüncü yılında 140’dan fazla öğrenciye hizmet veren bir kuruma dönüşür. Kısa sürede, bir özel okul gibi çalışan bir dershane olarak tanınan Varlık Dershanesi, öncelikle Ankara Bahçelievler semtinde, sonrasında ise Çankaya özeli ve Ankara genelinde nitelikli bir eğitim kurumu olarak adından söz ettirmeye başlar.

Bilhassa dershane sektörü içinde en çok önem verilen liselere giriş ve üniversite giriş sınavlarına öğrencileri hazırlama başarısı noktasında ilk yılından itibaren Ankara Bahçelievler semtinde büyük bir saygınlık kazanan Varlık Dershanesi 2014-2015 eğitim öğretim yılına dek faaliyet gösterir.

Bu yıldan sonra ilgili yasal dönüşüm programına katılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine dek temel lise olarak faaliyet gösteren Varlık Eğitim Kurumları günümüzde Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi Nu. 108 Çankaya Ankara adresinde varlığını sürdürmektedir.

Eylül 2012 | VAP’ın Var Edilmeye Başlaması

Dershane sektöründeki bir yıllık deneyim sonrasında elde edilen dönütler üzerine proje başlangıcında yer alan dördüncü isim olan Ali Apaydın da kurum bünyesinde aktif olarak çalışmaya başlar.  

Kurumun ilk yılı bitiminde tercih sürecinin yönetimi üzerine çalışmalar yapan bu isim, kurumun ikinci yılında felsefe öğretmenliğinin yanı sıra rehberlik görevini de üstlenir.

Bu görev dağılımı sonrasında Varlık Dershanesinin rehberlik birimi, öncelikle öğrencilere ilişkin akademik verilerin düzenli olarak kaydedilmesi işlemine başlar. Aradan bir öğrenim yılı geçtiğinde ise bu kayıtlar sonucunda elde edilen veriler arasındaki korelasyonlar saptanmaya başlanır. Saptanan bu değerler felsefe kökenli bir eğitim üzerine yapılan akademik araştırmalarla bütünleştirilir ve bu şekilde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Varlık Eğitim Kurumları ilk özgün ürünlerini vermeye başlar.

Söz konusu veri ve değerlerin özel bir algoritma üzerinden düzenlenmesiyle yazılımı gerçekleştirilen bilgisayar programı da yine rehberlik birimi tarafından bu yıllar içinde düzenlenmeye ve gelişitirilmeye başlanır.

Yapılan bu çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi adına 2014 Haziranında rehberlik birimini de içine alacak şekilde koordinatörlük birimi kurulur. Bu birimin kurulması sonrasındaki bir yıllık süreç sonunda rehberlik biriminin koordinatörlük biriminden daha kapsamlı çalışmalar yürüttüğünün gözlemlenmesi üzerine rehberlik birimi sorumlusu olan Ali Apaydın, tam yetkiyle koordinatörlük biriminin yönetimini de üstlenir ve bu görevi üstlenir üstenmez Varlık Eğitim Kurumlarının var oluş amacı olan projeye ve bizzat ürettiği programa ortak bir isim verir: VAP, yani Varlık Akademi Projesi ve Varlık Akademi Programı.

VAP’ın Bugünü

2010 Kasım ayındaki sohbette ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir özel lise olarak var edilmesi planlanan Varlık, bu planına çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda temel lise dönüşümünü tamamlayarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında ulaşmasıyla VAP'ın yaygınlaştırılması faaliyetlerini de artırmaya başlamıştır.

Yorum Yazın

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın.